קול המצפון וארכיטיפ האב
ההיבטים המוסריים שבאדם על פי הגישה היונגיאנית

הכל אודות אמא, לימודים יונגיאנים

איסמנה, מופיעה בטרגדיה היוונית של סופוקלס "אנטיגונה", כמי שפועלת יותר על פי נורמות חברתיות שהפנימה מתוך הזדהות עם דמותו של האב,  ושהללו מייצגות את המוסר הקולקטיבי.

לעומת זאת נראה שהתנהגותה של אנטיגונה, אחותה של איסמנה, מושפעת יותר מיסוד  פנימי ששואף לצדק. זהו קול המצפון, שהוא קולו של המוסר האינדיבידואלי, המצוי בכל אדם באופן מולד כארכיטיפ שמקורו בסלף.

אנו נדון בקורס במאפיינים השונים של היסוד המוסרי שבאדם על פי הגישה היונגיאנית כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתיאוריה, במיתוס, במעשיות עם ובאמנות: נבחין בין היבטים אינדיבידואליים להיבטים קולקטיביים, בין המצפון הפנימי למוסר החברתי-תרבותי, בין מוסר ישן למוסר חדש, ובין מצפון לונארי למצפון סולארי.

ננסה להבין את המתח שבין המאפיינים השונים של המוסר, וכיצד הדבר משפיע על תהליך האינדיבידואציה של היחיד.

מועד פתיחה : יום  חמישי, בין השעות 1600-1730 , שש פגישות : 9.12.2013-23.1.2014

מיקום: קמפוס האומנויות של מכללת סמינר הקיבוצים (רח שושנה פרסיץ 3 תל אביב). פרטים על החדר ימסרו לנרשמים .

עלות: 700 ₪
תלמידי התוכנית לפסיכותרפיה, תלמידי הסמינר, מורים וסגל הסמינר – 560 ₪


על המנחה:
נתנאל פרי, פסיכולוג קליני ואנליטיקאי יונגיאני.

חבר במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית. מרצה ומדריך  בתוכנית ההכשרה של המכון היונגיאני בירושלים, בביה"ס לפסיכותרפיה יונגיאנית במכללת סמינר הקיבוצים בת"א, ובתוכנית התלת שנתית ללימודי יונג באונ' בר אילן. מנחה סדנאות על חלימה. מטפל בקליניקה פרטית בת"א.