ליצור את קו החיים שלך (Draw Your Life)

הכל אודות אמא, לימודים יונגיאניםבסדנה ננסה למפות ולתת צורה ויזואלי לקויי החיים שלנו , שחלקם נוצרו ללא תכנון או בהשפעת הסביבה, וחלקם תוך כוונה מודעת. נארגן באופן כרונולוגי ובאופן רגשי את הזרמים הפנימיים וחיצוניים שהובילו אותנו עד כאן. החלק שהוא תמיד "אני" מתבהר, יחד עם יחסיו לסביבה.

נשתמש בחומרי אמנות, (ניר, צבע, צילומים, חומר, וחומרים נוספים שאפשר להביא מהבית כגון צמר, בד, ג'ורנאלים, חפצים שונים...העבודה תצמח כגודל החיים.

מועד פתיחה: יום שישי, 29.11.2013  בין השעות 0830-1330

מיקום: קמפוס נמיר של מכללת סמינר הקיבוצים  ברמת-אביב. פרטים על החדר ימסרו לנרשמים.


עלות: 350 ₪
תלמידי התוכנית לפסיכותרפיה, תלמידי הסמינר, מורים וסגל הסמינר – 280 ₪


על המנחה:
לינור שטיינהרדט, MA, ATR, CSTT

לינור הקימה את תכנית הכשרת מטפלים באמנות במכללת סמינר הקיבוצים ב-1991, ואת התכנית הכשרת מטפלים במשחק בחול בגישה יונגיאנית בשנת 2003. היא כתבה שני ספרים באנגלית בנושא המשחק בחול , וספר בעברית על טיפול באמנות ועל משחק בחול. היא נציגת הארגון למשחק בחול הישראלי (ISTA) בארגון הבינלאומי למשחק בחול (ISST). היא הציגה את עבודתה בכנסים רבים בארץ ובחו"ל.