אגדות וזיכרונות ילדות

הכל אודות אמא, לימודים יונגיאניםמטרת הסדנה היא לקשר בין חומרים מהלא-מודע האישי (חלומות, זיכרונות ילדות) לבין חומרים הנוגעים ברבדים קולקטיביים באמצעות אגדה.

חלום, סיפור, אגדה ומיתוס הם חומרים משמעותיים בתהליך הטיפולי ובתהליך המסע האישי של ההתפתחות הנפשית. הם מאפשרים התבוננות נפשית ומפגש עם תכני הלא-מודע.
זיכרונות ילדות מאפשרים חזרה לנקודת זמן בעבר ו'מפגש' עם את העצמי הילדי . זיכרון ילדות העולה בהקשר מסוים עשוי לשפוך אור על תבניות התנהגות, אמונות ורגשות, ולהיפך - המפגש עם העצמי הילדי עשוי להחיות תכונות חשובות שהודחקו, או לאפשר זווית ראיה חדשה על הילדות.

העיסוק בחומרים ובתכנים אלה, מאפשר לבחון אספקטים כמו סגנונות ודפוסי הישרדות שפיתחנו, מי הן דמויות העזר בחיינו, והיבטים שונים של נפשנו.

בסדנה יינתן רקע תאורטי אודות זיכרון ילדות, ואודות אגדה.
החלק החווייתי יאפשר לבחון את הקשר בין שאלה או קונפליקט איתם מתמודדים בהווה, לבין זיכרון ילדות, במטרה לחזק ולהרחיב את יכולת ההתמודדות.

מבנה הסדנה:
מבוא על משמעות זיכרונות ילדות וההקשר שלהם לדילמות איתן מתמודדים בהווה.
הצגת סיפור או אגדה ומשמעותה.
הרפיה ודמיון פעיל, במהלכו נעלה זיכרון ילדות או חלום.
עבודת יצירה בחומרים פלסטיים.
שתוף קצר על ידי כל אחד מהמשתפים.
עבודת עומק עם שניים מהמשתתפים.

מועד פתיחה :יום שישי 4.4.2014 , בין השעות  0900-1300

מיקום: קמפוס האומנויות של מכללת סמינר הקיבוצים (רח שושנה פרסיץ 3 תל אביב). פרטים על החדר ימסרו לנרשמים .

עלות: 300 ₪
תלמידי התוכנית לפסיכותרפיה, תלמידי הסמינר, מורים וסגל הסמינר – 240 ₪


על המנחות:
דליה קאולי, פסיכולוגית מומחית, ואנליטיקאית יונגיאנית מוסמכת .מדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה יונגיאנית במכללת סמינר הקיבוצים.

יעל טרייבר, מטפלת בהבעה ויצירה, אנליטיקאית יונגיאנית מוסמכת, ומדריכה.